Bio NL

Like to read this in English?

Thuiskomen

’s Avonds laat rijd ik na een drukke reis terug naar huis. Naar Groningen. Ik ben er geboren en getogen. Telkens als ik de stad in de verte zie liggen, voel ik dat ik ’thuis kom’. De silhouetten van de Martinitoren, het Gasuniegebouw en de markante stadspoorten aan het begin van de stad. Als ik even later de sleutel in de deur steek, weet ik het: Ik ben thuis.

Drie

Hetzelfde gevoel krijg ik van yoga. Van kinds af aan was ik veel in beweging en aan het spelen. Ik ging naar de toneelschool waar de fysieke kant van spelen mij fascineerde. Ik voelde mij thuis. Rond mijn 21e ging ik lesgeven op een sportschool. Sportschool? Ja, ik miste na mijn afstuderen het fysiek bezig zijn. Toen startte de hype rondom Power Yoga. ‘Dat is ook wel wat voor jou’, zei mijn baas. Het speelse karakter, de uitdaging en de rust, maakten dat ik me er… inderdaad: thuis voelde. Van de twintig opgeleide collega’s, bleven er uiteindelijk drie over. Daar was ik er eentje van.

Stempel

Er was geen weg meer terug. Naast de power yoga opleiding, kwam daar al snel Pilates bij. In de jaren volgende ik veel workshops bij Andreas Trussat en Debbie Jenner. Meer en meer raakte ik geinteresseerd in de mentale en spirituele kant. Ik las het ene boek naar het andere. Ruby Wax (‘Tem je geest’) inspireerde me en toen ik ‘Het inzicht’ las van Johan Noorloos’ wist ik het zeker.

Ik wilde mijn kennis verzilveren met een certificaat. Ik wilde toch een soort stempel van goedkeuring. Daarom besloot ik tot het volgen van de RYT 200hr Teacher Training. Tony Guiliano en Kenny Graham hebben mij het vertrouwen te geven dat ik die kennis kan delen.

Rugzak

Naast de opleiding blijf ik mijn rugzak vullen. Johan Noorloos, Marcel van de Vis-Heil, Ross Rayburn geven me inspiratie. Maar ook mijn peetkinderen Jip en Saar. De onbevangenheid en onvoorwaardelijkheid zijn een waardevol geschenk.

Reis

De yogamat is een veilige speelplek. In mijn lessen probeer ik op speelse wijze verbindingen te leggen met het dagelijks leven. Mijn lessen zijn speels, energiek, creatief en met humor. Ik hoop dat je in de les een fysieke, mentale of spirituele reis hebt gemaakt. En dat je telkens thuiskomt…

Namaste

Jeffrey

#lifeisyoga
 

Bio ENG

Liever in het Nederlands lezen?

Coming Home

Late at night I drive back home after a busy trip. To Groningen (The Netherlands). I was born and raised there. Every time I see the city from a distance, I feel that I am ‘coming home’. The silhouettes of the Martini Tower, the Gasunie building and the striking city gates at the entrance of the city. When I insert the key in the door a little later, I know: I’m home.

Three

That same feeling I get from yoga. From childhood on I moved a lot and loved playing. I went to drama school where the physical side of acting fascinated me. I felt at home. Around my 21st I started teaching at a gym. Gym? Yes, after graduation I missed being physically busy. Then the hype around Power Yoga started and my boss said: ‘That is something for you too‘. The playful character, the challenge and the rest, made me feel once again: ‘at home’. Of the twenty trained colleagues, only three remained. One of them was me.

Stamp

There was no turning back. Besides the Power Yoga training, soon Pilates was added. In the years following I did many workshops with Andreas Trussat and Debbie Jenner. More and more I became interested in the mental and spiritual side. I read one book after another. Ruby Wax (‘Sane your brain’) inspired me and when I read ‘Het inzicht’ by Johan Noorloos I was sure.
I wanted my knowledge being rewarded with a certificate. I wanted a kind of stamp of approval. So I decided to follow the RYT 200 HR Teacher Training. Tony Guiliano and Kenny Graham gave me the confidence that I can share that knowledge.

Backpack

In addition to the training I continue to fill my backpack. Johan Noorloos, Marcel van de Vis Heil and Ross Rayburn inspire me. But also my godchildren Jip and Saar. Their open-mindedness and unconditionality are a valuable gift.

Travel

The Yoga mat is a safe play area. In my lessons I try to make connections with daily life in a playful way.  My classes are playful, energetic, creative and with humor. I hope the lesson has created a physical, mental or spirtuele journey. And that you come home every time…

Namaste

Jeffrey
#lifeisyoga

Gina over Jeffrey

Gina Biervliet | review | Life is yoga

“De tijd vliegt voorbij wanneer Jeffrey mijn aandacht op een verhalende en pakkende wijze weet te (her)richten naar het yoga pad. Met veel plezier deel ik ervaringen met hem uit en volg ik zijn lessen. Met zijn zorgvuldige en creatieve woordkeuze kan hij op een begripvolle manier de vertaalslag maken van de yoga filosofie naar het dagelijks leven.

Lifeisyoga vind ik dan ook vindingrijk en passend bij zijn wijze van lesgeven. Daarnaast is het mij als fysiotherapeut en als collega docent opgevallen dat hij op een zeer professionele wijze zijn lessen opbouwt. Mede daardoor moedigt hij deelnemers aan om op milde manier uitdagingen aan te gaan.”

Gina Biervliet