Algemene Voorwaarden

AANMELDEN & AFMELDEN

  • Aanmelden kan online. Je kunt maximaal 1 plaats per les reserveren.
  • Afmelden kan tot 8 uur voor aanvang van een les. Afmelden kan alleen via Momoyoga. Laat het zo vroeg mogelijk weten, zodat er ruimte is voor iemand anders om in te vallen.
  • Afmeldingen binnen 8 uur voor aanvang tellen als gegeven/bezochte les.
  • Na betaling van de les of strippenkaart is deelname toegestaan.
  • In geval van langdurige blessures kan de kaart in overleg worden verlengd. Meldt dit in ieder geval binnen de geldigheidstermijn van de leskaart.
  • Indien je geen gebruik maakt van het recht om deel te nemen aan de les en je niet of te laat afmeldt, vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.

EIGEN RISICO

  • Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. Life is Yoga is niet aansprakelijk voor blessures of ander letsel. Wanneer je medische klachten hebt, raadpleeg eerst je arts, alvorens te starten met de lessen.

ALGEMEEN

  • Tijdens de feestdagen en vakanties zijn er geen lessen. Tenzij anders aangegeven.
  • Een gratis proefles geldt alleen voor mensen die nog niet eerder les hebben gehad bij Life is Yoga.
  • Een proefles is alleen van toepassing bij reguliere lessen en geldt niet voor workshops en andere activiteiten.